หน้าแรก (Home)

ห้องทดลองฟิสิกส์เสมือนจริง ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(Virtual Lab)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 • หน่วยการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน ชุดเอกสารการทดลองเสมือนจริง (Virtual Lab) เรื่อง งานและพลังงาน  มีจำนวน 7 ชุด ดังนี้                    การทดลองเสมือนที่ 1 เรื่อง งาน คลิกเลย...   การทดลองเสมือนที่ 2 เรื่อง พลังงานจลน์กับความเร็ว คลิกเลย...    การทดลองเสมือนที่ 3 เรื่อง พลังงานจลน์กับมวล คลิกเลย...   การทดลองเสมือนที่ 4 เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วง คลิกเลย...   การทดลองเสมือนที่ 5 เรื่อง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น คลิกเลย...   การทดลองเสมือนที่ 6 เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงานกล คลิกเลย...   การทดลองเสมือนที่ 7 เรื่อง กำลัง คลิกเลย...ดาวน์โหลดโปรแกรม Yenka คลิก....ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง Yenka คลิก....ดาวน์คู่มือการใช้โปรแกรม Yenka คลิก....วิธีต ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2558 21:18 โดย Dr Paisan
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดโปรแกรมการทดลองเสมือน คลิก....  ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งโปรแกรมการทดลองเสมือน  คลิก....  

การทดลองเสมือน (Virtual Lab) เรื่อง งานและพลังงาน (Work and Energy)  มีจำนวน 7 ชุดกิจกรรมการทดลอง ของดร.ไพศาล วงค์กระโซ่

          

Student of the year

 • แนะนำนักเรียน        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
  ส่ง 16 ต.ค. 2558 02:59 โดย Dr Paisan
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ ‎‎‎(Recent Announcements)‎‎‎

 • กดไลค์ Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูไพศาลเป็น Admin. มาติดตามเฟสบุ๊คของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ซึ่งมีข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ และเรื่องราวของโรงเรียนของเรากัน ตามลิงค์ www ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2558 02:58 โดย Dr Paisan
 • ฟิสิกส์สัปยุทธ์ ที่โรงเรียนมุกดาหาร นักเรียนคนใดสนใจเข้าร่วมสังเกตุการณ์การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ของนักเรียนในห้องเรียนพิเศษ ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2558 01:08 โดย Dr Paisan
 • เดือนสิงหาคม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ใกล้มาแล้ว ความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ            วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตร ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2558 00:57 โดย Dr Paisan
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือประกอบเรียน (Reading List)

ตามลิงค์ 
http://www.scimath.org/sci-ebook
Comments